Szkolenia otwarte


Optymalizacja procesu sterylizacji konserw / wyrobów w słoikach

Szkolenie adresowane jest do pracowników działu jakości, technologów, kierowników produkcji oraz osób odpowiedzialnych za ustawianie i nadzór nad procesem obróbki termicznej konserw rybnych, mięsnych, warzywnych, dań gotowych, karmy.


Cel szkolenia

 • omówienie zasad prawidłowego przebiegu procesu obróbki termicznej konserw,
 • wskazanie elementów wpływających na właściwy dobór parametrów procesu,
 • prezentacja najczęściej popełnianych błędów przy ustawianiu procesu oraz metody ich eliminacji .

Program szkolenia

 1. Definiowanie i podział produktów apertyzowanych /konserw/.
 2. Istota produkcji konserw:
  • charakterystyka produktów apertyzowanych i konserw,
  • rodzaje opakowań i ich dobór,
  • dobór surowca i dodatków,
  • obróbka termiczna,
  • chłodzenie i magazynowanie.
 3. Czynniki wpływające na skuteczność obróbki termicznej:
  • ilość, rodzaj i stan fizjologiczny drobnoustrojów,
  • stan fizykochemiczny surowca i dodatków,
  • wyróżniki masy wsadowej,
  • kształt, rodzaj i masa jednostkowa opakowania,
  • dodatkowe zabiegi technologiczne,
  • przewodność cieplna opakowania,
  • parametry obróbki /temperatura, czas, ciśnienie/,
  • rodzaj i technika prowadzenia obróbki.
 4. Kinetyka procesu obróbki termicznej.
 5. Czynniki wpływające na technikę prowadzenia procesu sterylizacji:
  • rodzaj opakowania
  • właściwości wsadu i rodzaj surowców
  • rodzaj autoklawu
 6. Kryteria oceny skuteczności obróbki termicznej konserw:
  • wartość P,
  • wartość F,
  • termostatowanie.
 7. Wady występujące w procesie produkcji konserw i sposoby ich eliminacji.
 8. Znakowanie produktów.

Wykładowca

Trenerem na szkoleniu jest osoba z dużą wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą branży spożywczej, głównie mięsnej. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując początkowo jako technolog, a następnie dyrektor ds. wdrożeń i ds. produkcji w zakładach mięsnych. Przez wiele lat był kierownikiem szkoleń w Technikum Przemysłu Mięsnego. Uczestniczył w wielu projektach wdrożeniowych oraz konferencjach międzynarodowych. Aktualnie jest trenerem, doradcą oraz autorem wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych dotyczących technologii przetwórstwa mięsa oraz zastosowania dodatków funkcjonalnych w branży mięsnej.

Metodologia

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu przeplatanego przykładami „z życia”, analizą przypadków i dyskusją z uczestnikami kursu. Podczas ćwiczeń zostaną omówione i ocenione wybrane produkty sterylizowane Na koniec zajęć uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wskazane jest, aby uczestnicy przysłali swoje pytania / problemy dotyczące tego tematu, na które chcieliby uzyskać odpowiedź podczas kursu.

Informacje organizacyjne

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, w godz.: 9:30-16:00
Koszt szkolenia: 650 zł netto/osoba;
Cena obejmuje:
 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Materiały
 • Lunch i przerwy kawowe
 • Certyfikat
Miejsce szkolenia: Polwita - Centrum Szkoleniowe, ul. Rogatkowa 37, Warszawa

Zapisz się

Please publish modules in offcanvas position.