Szkolenia otwarte

hobbistyczne

Dofinansowanie do szkoleń podnoszących kwalifikcje zawodowe

W związku z faktem, iż w 2017r. z Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest dostępne dofinansowanie do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników, proponuję skorzystanie ze specjalistycznych szkoleń Polwity: ubojowych, technologicznych czy sklepowych realizowanych u Państwa w zakładzie.


O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.
Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:
 1. 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 2. 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na

 1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym

 5. Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

  Polwita chętnie pomoże w:
  • przygotowaniu programów szkoleń,
  • umotywowaniu zasadności realizacji szkoleń,
  • ustaleniu wstępnych terminów realizacji kursów.

  W przypadku pytań


  W przypadku pytań proszę o kontakt Marta Dzierzęcka tel. 601 678 700

  Zapisz się

Please publish modules in offcanvas position.