Szkolenia otwarte

rozwój umiejętności miękkich


Kierowanie zespołem pracowniczym w zakładzie produkcyjnym – warsztaty

Szkolenie przeznaczone jest dla osób na stanowiskach kierowniczych: kierowników działów, brygadzistów, kierowników sklepów, koordynatorów zespołów handlowych odpowiedzialnych za skuteczne zarządzanie podległymi pracownikami. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat swoich predyspozycji kierowniczych oraz zdiagnozują obecny styl zarządzania, który reprezentują. Dowiedzą się jakimi postawami można zarządzać zespołem produkcyjnym. Jaki to ma związek w przypadku szefa z długim doświadczeniem, a jaki u debiutanta, który awansował z grona kolegów. W trakcie szkolenia z kierowania pracownikami produkcji otrzymają wszelkie techniki związane z wydawaniem poleceń. Nauczą się sposobów reakcji na zastrzeżenia pracowników oraz proste techniki na zmotywowanie do działania.

Szkolenie wyposaży Brygadzistów i Kierowników Działów w niezbędne narzędzia do przekazywania zadań, ale również ich egzekwowania. Nauczą się prawidłowo chwalić, ale również motywująco krytykować. Jednym z ważnych elementów podczas kierowania pracownikami produkcji jest przeprowadzanie rozmów dyscyplinujących. Tutaj otrzymają Uczestnicy stosowne wsparcie w przygotowywaniu się do takich rozmów i ich przeprowadzaniu. Szkolenie Kierowanie Zespołem Produkcyjnym to esencja najważniejszych zasad, technik i sposobów kierowania pracownikami produkcji. Otrzymują w tym zakresie Brygadziści i Kierownicy Działów gotowe techniki z dostosowanymi przykładami.


Program szkolenia

 1. Rola i zadania lidera - kluczowe pytania kierownika, czyli od czego każdy szef powinien zacząć
  • Cele firm, cele mojego działu a cele mojego podwładnego
  • Czym w praktyce się zajmuję, a czym powinienem zajmować się jako przełożony
  • Czego oczekuję od mojego zespołu
  • Dokąd zmierzam jako szef zespołu
  • Jak zamierzam dotrzeć do celu
  • Jakie zasoby będą mi potrzebne
  • Jakie są słabości i atuty zespołu
  • Czego oczekują ode mnie moi zwierzchnicy
 2. Kierownik – wcześniej kolega z pracy, teraz szef
  • Przeszkody napotykane podczas zwierzchnictwa osobami, które wcześniej były kolegami w pracy
  • Zwyczajowe sytuacje trudne i utarczki w zespole
  • Określenie nowych stosunków z podwładnymi i sprecyzowanie nowych celów i zadań
  • Etapy kształtowania się zespołu przy nowym szefie
 3. Rola kierownika zespołu – przywództwo
  • Budowanie sylwetki przywódcy
  • Twój styl zarządzania – diagnoza
  • Cechy, umiejętności i zadania lidera zespołu
  • Zasady budowania własnego wizerunku wśród podwładnych – jak budować autorytet
 4. Autorytet zwierzchnika
  • Autorytet wynikający z postawy, nie ze stanowiska
  • Podstawowe czynniki budujące autorytet
  • Elementy budujące zaufanie do zwierzchnika - kryteria, którymi kierują się ludzie w dokonywaniu ocen i postaw kierowniczych
  • Autorytet funkcji, wiedzy i osobowości
  • Zachowanie zwierzchnika, gdy nie wie, w jaki sposób zbudować swój autorytet
 5. Kierowanie zespołem produkcyjnym w aspekcie ustalania zadań z pracownikami
  • Sposoby informowania o zadaniach i wydawanie poleceń
  • Jakie działania szef może podejmować w czasie trwania zadania
  • Sposoby na podsumowanie i ocenę wykonanej pracy
 6. Komunikacja w procesie zarządzania zespołem produkcyjnym
  • Znaczenie efektywnej komunikacji w pracy zespołu
  • Zastosowanie technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  • Zasady stworzenia standardów komunikacji w zespole produkcyjnym
  • Identyfikacja czynników negatywnie wpływających na proces komunikacji
  • Trudności w procesie komunikacyjnym
  • Techniki sprawnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych
 7. Techniki rozmowy z grupą podwładnych
  • Metody efektywnej komunikacji z podległymi pracownikami
  • Sposób na przedstawienie pracownikom swoich wymagań i oczekiwań
  • Pracujemy nad wspólnym zaufaniem
  • Radzenie sobie z trudnymi momentami w zarządzaniu zespołem produkcyjnym
  • Przekazywanie oceny zwrotnej o jakości wykonanej pracy, jako narzędzie do motywowaniu pracownika
  • Formułowanie pochwał i przekazywanie konstruktywnej krytyki
 8. Utrwalanie kompetencji w kierowaniu pracownikami produkcji
  • Diagnoza swojego typu kierowania ludźmi
  • Podstawowe zadania lidera podczas współpracy z pracownikami produkcji
  • Wpływ obecnego postępowania na osiągane wyniki przez pracowników
  • Dopasowanie się szefa w zależności od dojrzałości podwładnych
  • Zmiany stylu kierowania wynikające z trudności zadania lub presji czasu
 9. Motywowanie pracowników – metody pozafinansowe
  • Jakie czynniki i wartości motywują zespół produkcyjny do lepszej pracy
  • Skuteczne metody okazywania uznania i aprobaty
  • Umiejętność udzielania motywujących informacji zwrotnych
  • Jak zapobiegać spadkowi motywacji w zespole produkcyjnym
  • Najczęściej popełniane błędy w motywacji pracowników
 10. Trudne rozmowy z podwładnymi – rozmowa dyscyplinarna
  • Przeprowadzenie rozmowy z osobą, która nie wywiązuje się z powierzonych zadań
  • Przekazywanie zespołowi negatywnych informacji
  • Sposoby wpływu na motywację podwładnego, zwiększające jego motywację do działania
  • Wdrażanie trudnych decyzji
  • Budowanie odpowiedzialności u biernych i narzekających pracowników

Wykładowca

Grzegorz RÓZIEWICZ - Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu na Akademii Ekonomicznej - K. Adamieckiego w Katowicach i studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług na Uniwersytecie Szczecińskim w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Jest certyfikowanym Trenerem Biznesu oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej – sekcja EEG BIOFEEDBACK.
 • Uzyskał certyfikaty: INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY LONDON – “IMROVING MANAGEMENT SKILLS” oraz Certyfikat Konsultanta Rozwoju Organizacyjnego – uprawnienia do stosowania metodologii Advisio „Competence Navigator” – wspomagając rozwój organizacyjny przedsiębiorstw.
 • Specjalizuje się w realizacji warsztatów w zakresie przywództwa, coachingu, zarządzania zespołem, technik sprzedaży i negocjacji, komunikacji, motywowania, zarządzania konfliktem, prezentacji, obsłudze klienta, telemarketingu i telefonicznej obsłudze Klienta, zarządzania czasem, zarządzania zmianą. Od kilku lat, z dużym powodzeniemz prowadzi również szkolenia motywacyjne i handlowe dla pracowników branży mięsno-wędliniarskiej.


 • Metodologia

  Program szkolenia realizowany jest w formie interaktywnych warsztatów. Dla uczestników oznacza to, że będą brali aktywny udział w warsztacie szkoleniowym i ćwiczyli swoje zachowania poprzez:
  • trening umiejętności,
  • odgrywanie krótkich ról z trenerem i uczestnikami,
  • prace w podgrupach,
  • nagrywanie scenek na kamerę i omawianie zachowań
  • ćwiczeniach indywidualnych,
  • rozwiązywaniu testów diagnozujących.

  Informacje organizacyjne

  Czas trwania szkolenia: 2 dni
  Koszt szkolenia: 900 zł netto/osoba
  Cena obejmuje:
  • Uczestnictwo w szkoleniu
  • Materiały
  • Lunch i przerwy kawowe
  • Certyfikat
  Miejsce szkolenia: Polwita - Centrum Szkoleniowe, ul. Rogatkowa 37, Warszawa

  Zapisz się

  Please publish modules in offcanvas position.